Algemene Voorwaarden

  • Alle teksten, informatie, foto’s en ander lesmateriaal op deze site is voorzien van copyright en mag niet gebruikt worden voor uw eigen of andere commerciële doeleinden.

  • De online cursus wordt altijd up-to-date gehouden. Zodra er iets veranderd in de theorie, wordt dit zsm aangepast of toegevoegd aan de online cursus.

  • Mochten er prijswijzigingen zijn, zullen deze niet worden doorgerekend tijdens de geldigheidsduur van de online cursus.

  • Alle prijzen zijn incl. BTW.

  • Het 24 uur lespakket heeft een geldigheidsduur van 1 kalenderdag, deze kalenderdag gaat van start op het moment dat voor de eerste keer ingelogd wordt.

  • Het 2 weken lespakket heeft een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, deze 14 kalenderdagen gaan van start op het moment dat voor de eerste keer ingelogd wordt.

  • Het 1 maand lespakket heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, deze 30 kalenderdagen gaan van start op het moment dat voor de eerste keer ingelogd wordt.

  • Bij storingen op de site zullen wij ernaar streven dit binnen 3 werkdagen op te lossen.

  • De gegevens van de consument zullen nooit zonder nadrukkelijke toestemming van de consument worden verstrekt aan derden.

  • Mochten er door de consument klachten of andere opmerkingen over de online cursus zijn, dan kan de consument hierover een email sturen, wij streven ernaar deze email binnen 3 werkdagen te beantwoorden.


Klik hier om terug te gaan